1. We apologize for the delay. The FIFA 19 Forum is now open. And we are looking into the log in issue.
  Dismiss Notice

JJ Wind Legendary Kits

Discussion in 'FIFA 16 Kits Forum' started by JJ Wind, Jul 31, 2016.

 1. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  All Legendary kits,
  some of the kits i remake from other kitmaker, resize and fix some of the details. i made this thread because i really love old kits design, and i play them in my game.
   
 2. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  Rofuband FC away kits Mizuno Fantasy

  [​IMG]
   
 3. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  [​IMG][/IMG]
   
 4. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
 5. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  Rofuband FC home kit mizuno fantasy

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 6. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  Real Madrid 2003/04 home kits collar 5

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  jesusahudel likes this.
 7. Nre

  Nre Youth Team

  Joined:
  Jan 2, 2010
  Messages:
  412
  Likes Received:
  0
  parma 2004?
   
 8. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
 9. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
 10. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
 11. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
 12. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  i use Hagi's adidas under armour, so credit to him,
   
 13. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  sorry, i dont have them.
   
 14. Pepis21

  Pepis21 Starting XI

  Joined:
  Jun 15, 2008
  Messages:
  2,819
  Likes Received:
  95
  Location:
  Poland/Polska
  Quality isn't good, it's looks like you take a 1024 kit change it to 2048, because stitches and stripes are blurred.
   
 15. JJ Wind

  JJ Wind Club Supporter

  Joined:
  Jun 11, 2014
  Messages:
  188
  Likes Received:
  100
  yes i actually made this from 1024 kit, it's Manutd20 template from newcastle old kits.

  but the latest kit i made is 2048 pxl.
   
 16. kdatavn

  kdatavn Club Supporter

  Joined:
  Jul 31, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  CLOUD VPS VÀ NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

  Hiện nay, dùng Cloud VPS (máy chủ ảo đám mây) Ä‘ang lÃ* má»™t xu hÆ°á»›ng trong lÃ*ng công nghệ Việt Nam cÅ©ng nhÆ° thế giá»›i do nhÆ°ng Æ°u Ä‘iểm của nó về sá»± tiện lợi, Ä‘á»™ ổn định vÃ* bảo máº*t,... Váº*y Cloud VPS lÃ* gì vÃ* vì sao ngÃ*y cÃ*ng nhiều người sá»* dụng các dịch vụ Cloud VPS cho hệ thống của mình?

  CLOUD VPS LÀ GÌ? CLOUD VPS CÓ TÍNH NĂNG GÌ?

  TrÆ°á»›c khi đến vá»›i định nghÄ©a Cloud VPS lÃ* gì, chúng ta cần hiểu về VPS (Virtual Private Server), Ä‘Ã*n anh Ä‘i trÆ°á»›c vÃ* lÃ* nền tảng cÆ¡ bản của Cloud VPS.

  VPS (Virtual Private Server) lÃ* những máy chủ ảo được phân chia từ má»™t máy chủ váº*t lý (server) thÃ*nh nhiều máy chủ ảo khác nhau có năng lá»±c xá»* lý tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i các máy chủ riêng (dedicated server), các VPS được chia sẻ tÃ*i nguyên hệ thống từ phần cứng của máy chủ váº*t lý ban sÆ¡. Má»—i VPS lÃ* má»™t hệ thống hoÃ*n toÃ*n riêng biệt, có bá»™ vi xá»* lý (CPU) riêng, bá»™ nhá»› RAM riêng, dung lượng Ä‘Ä©a cứng (HDD hoặc SSD) riêng, địa chỉ IP, hệ Ä‘iều hÃ*nh cÅ©ng nhÆ° các dụng cụ quản lý hệ thống riêng, người dùng có toÃ*n quyền quản lý vÃ* Ä‘iều khiển hệ thống VPS của mình.

  Máy chủ ảo VPS được các doanh nghiệp vÃ* nhiều mô hình kinh doanh nhỏ sá»* dụng phổ biến do năng lá»±c xá»* lý tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i các máy chủ riêng nhÆ°ng phÃ* tổn đầu tÆ° ban sÆ¡ rất hợp lý. VPS thường được dùng cho các nhu cầu sau:

  - Máy chủ xá»* lý game (game server).

  - Hệ thống lÆ°u trữ cho các website dịch vụ nhÆ° bán hÃ*ng, thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»*, các diá»…n Ä‘Ã*n hay những trang có lượng truy cáº*p từ người dùng lá»›n,…

  - Máy chủ cho hệ thống email doanh nghiệp.

  - Tạo các môi trường ảo để láº*p trình, phân tách virus, nghiên cứu...

  - LÆ°u trữ các dữ liệu: tÃ*i liệu, hình ảnh, video...

  Tuy có nhiều ưu điểm tốt, được dùng phổ quát nhưng VPS vẫn tồn tại những nhược điểm ảnh hưởng đến quá trình dùng của người dùng như sau:

  - Khả năng hoạt Ä‘á»™ng vÃ* Ä‘á»™ ổn định của VPS chịu sá»± phụ thuá»™c vÃ*o hoạt Ä‘á»™ng vÃ* Ä‘á»™ ổn định của máy chủ váº*t lý ban đầu.

  - Tiềm năng mở mang, nâng cấp cấu hình của VPS phụ thuá»™c rất lá»›n vÃ*o tÃ*i nguyên của máy chủ váº*t lý vÃ* tổn phÃ*, thời gian nâng cấp sẽ khiến hoạt Ä‘á»™ng của bạn bị đứt quãng.

  - Tần suất back up định kỳ phụ thuá»™c vÃ*o máy chủ váº*t lý ban đầu

  - Cách thức váº*n hÃ*nh vÃ* năng suất hoạt Ä‘á»™ng của VPS không đạt được hiệu quả nhÆ° mong muốn.


  Cloud VPS lÃ* sản phẩm thay thế hoÃ*n hảo cho VPS

  Cloud VPS kế thừa những Æ°u Ä‘iểm của VPS vÃ* lÃ* giải pháp ráo nhằm giảm thiểu những nhược Ä‘iểm mÃ* VPS Ä‘em lại cho người sá»* dụng. Cloud VPS được tạo nên từ má»™t cụm máy chủ váº*t lý trên nền tảng đám mây, lÃ* giải pháp phù hợp vÃ* ổn định, hiệu quả nhất cho các nhu cầu về máy chủ ảo.

  - VPS được khởi tạo vÃ* chạy trên máy chủ váº*t lý, cho nên khi máy chủ váº*t lý bị sá»± cố hoặc quá tải vÃ*o giờ cao Ä‘iểm khiến máy chủ bị treo sẽ dẫn đến sá»± ngÆ°ng trệ hoạt Ä‘á»™ng ở VPS. Đối vá»›i Cloud VPS, đảm bảo có 1 hệ thống đề phòng được back up liên tục, tá»± Ä‘á»™ng hoạt Ä‘á»™ng thay thế khi hệ thống máy chủ ảo đám mây chÃ*nh bị sá»± cố, đảm bảo khả năng hoạt Ä‘á»™ng liên tục của hệ thống dữ liệu của bạn, giảm thiểu thời gian downtime.

  - Khi sá»* dụng VPS, tÃ*i nguyên phần cứng mÃ* bạn đăng ký trả tiền có thể được san sẻ vá»›i người dùng khác trong cùng má»™t node VPS vÃ* ngược lại, bạn không được bảo đảm về cấu hình mÃ* mình đã chi trả. ngược lại, vá»›i Cloud VPS khách hÃ*ng luôn nháº*n được sá»± bảo đảm về những tÃ*i nguyên, cấu hình mÃ* mình đã đăng ký sá»* dụng cÅ©ng nhÆ° sá»± ổn định vÃ* sẵn sÃ*ng của hệ thống đó.

  - Nhu cầu của người dùng luôn thay đổi hợp vá»›i tình hình hoạt Ä‘á»™ng của cá nhân vÃ* doanh nghiệp ở từng thời Ä‘iểm, do đó nhu cầu đổi thay, nâng cấp cấu hình lÃ* rất lá»›n vÃ* thường xuyên. Khi dùng VPS, khả năng thay đổi, nâng cấp cấu hình phụ thuá»™c rất nhiều vÃ*o nguồn tÃ*i nguyên của máy chủ váº*t lý, vÃ* Ä‘iều nÃ*y sẽ dẫn tá»›i những giá»›i hạn ở cấu hình mở rá»™ng cÅ©ng nhÆ° thời gian nâng cấp. Vá»›i Cloud VPS, bạn có thể thay đổi, nâng cấp cấu hình thoải mái tùy theo nhu cầu sá»* dụng vÃ* ở bất cứ thời Ä‘iểm nÃ*o.

  KDATA lÃ* nhÃ* cung cấp dịch vụ máy chủ có uy tÃ*n vÃ* chất lượng tại Việt Nam. Đến vá»›i KDATA để chọn lọc cho mình những cấu hình, dịch vụ máy chủ phù hợp nhất, tối Æ°u nhất cho công việc kinh dinh. Bên cạnh đó lÃ* dịch vụ khách hÃ*ng chuyên nghiệp, há»— trợ táº*n tâm từ Ä‘á»™i ngÅ© nhân viên giÃ*u kinh nghiệm của KDATA chắc chắn sẽ lÃ*m bạn Æ°ng vÃ* mang đến sá»± phát triển trong tÆ°Æ¡ng lai doanh nghiệp. Bạn có muốn trải nghiệm những dịch vụ chuyên nghiệp đó không?

  Còn do dá»± gì nữa, liên hệ ngay để nháº*n những Æ°u đãi hấp dẫn.
  ⚡ Website: http://kdata.vn/ hoặc Facebook
  âš¡ Hotline TP.HCM/Zalo: 0945 592 311 (DÅ©ng)
  ⚡ Hotline HN/Zalo: 0165 972 0342 (Huyền)
  âš¡ Email: [email protected]
   
 17. pamody

  pamody Youth Team

  Joined:
  Sep 16, 2013
  Messages:
  169
  Likes Received:
  0
  can you make this ?
  [​IMG]
   
 18. ovide

  ovide Club Supporter

  Joined:
  Nov 5, 2016
  Messages:
  1,396
  Likes Received:
  680
  amazing kits , by the way can you make chelsea 2005/06 home and away please
   
 19. TheReDevil

  TheReDevil Youth Team

  Joined:
  Mar 7, 2015
  Messages:
  340
  Likes Received:
  3
  Location:
  Russian Federation Saratov
  AMAZING Manchester!!!
   
 20. cheirador

  cheirador Club Supporter

  Joined:
  May 8, 2017
  Messages:
  168
  Likes Received:
  122
  Location:
  Rio Branco-AC, Brazil
  amazing kits
   
    

Share This Page